Många har helt enkelt inte råd att gå till tandläkaren. Det kan vara så att det har varit långt mellan besöken och så blir det plötsligt mycket kostnader. Om man inte har så gott om pengar kan det vara lite svårt att få ihop till en undersökning, lagning eller vad det nu kan röra sig om. Det finns dock en del hjälp att få.

Tandvårdsbidrag

Något som inte alla känner till är att alla har ett tandvårdsbidrag. Det är Försäkringskassan som betalar ut bidraget och det kan endast användas till tandvård. Man kan inte ta ut pengarna i kontanter utan bidraget dras av på kostnaden hos tandläkaren och så fungerar tandvårdsbidraget för alla personer. Hur stort bidraget är varierar.

Vilka belopp är det tal om?

Det finns ett allmänt tandvårdsbidrag och det är på antingen 300 kronor eller 600 kronor per år. Om man är mellan 24-29 år är bidraget på 600 kronor per år. Samma belopp gäller för personer över 65 år. För personer mellan 30-64 år är bidraget 300 kronor per år. Bidragspengarna kan sparas i två år. Det innebär att man kan spara ihop maximalt 600 kronor eller 1200 kronor på två år och de här pengarna kan användas för olika undersökningar och behandlingar.

Några patienter har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som gör det svårt att borsta tänderna. Vid vissa sjukdomar kan man också behöva ta mediciner som gör att man lättare får hål i tänderna. Då kan man få ett speciellt tandvårdsbidrag. Det ligger på 600 kronor per halvår. På så sätt kan man få ner sina kostnader ytterligare.

Högkostnadsskydd

När man får kostnader för tandvård som överstiger 3000 kronor finns det också ett högkostnadsskydd som går in. Det gör att man som patient får en del avdrag på den totala kostnaden. Upp till 85 % kan man få i avdrag. Det är dock bara referenspriser som gäller. Kostnader för akut tandvård kan man inte få avdrag för.