När du är över 23 år får du ta del av statliga tandvårdsstödet. Det är även från det året som du börjar betala din tandvård själv. Alla som är skrivna i Sverige har rätt att ta del av tandvårdsstödet. Det ekonomiska bidraget består av tre delar: det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), särskilt tandvårdsbidrag (STB) och högkostnadsskyddet.

ATB är ett bidrag som alla får, det består av 300 eller 600 kronor och betalas ut årligen. Bidragets är till för att få fler att gå till tandläkaren i förebyggande syfte.

Särskilt tandvårdsbidrag är ett ekonomiskt stöd som ges till de som på grund av vissa medicinska tillstånd har ett utökat behov av tandvård. Det delas ut två gånger om året.

Högkostnadsskyddet är ett ekonomiskt stöd för de som har omfattande tandvårdskostnader. Högkostnadsskyddet innebär att du inte behöver betala hela kostnaden själv, när kostnaden överstiger ett visst belopp.