Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär en ökad risk för försämrad munhälsa. Bidraget ger 600 kronor per halvår till förebyggande tandvård, som exempelvis undersökningar eller besök hos tandhygienist. 

För att bli beviljad ett särskilt tandvårdsbidrag behöver du få ett intyg av din läkare. Intyget tar du sedan med till din tandläkare som sedan skickar det vidare till Försäkringskassan, som i sin tur ersätter tandvårdskliniken.