65+ reformen är en reform för att ge Sveriges pensionärer tusen kronor extra i tandvårdsbidrag varje år. Uppdraget bakom reformen är att sprida kunskap, driva frågan och skapa förändring. Idén till 65+ reformen kommer från tandvårdskedjan Aqua Dentals grundare Rikard Virta.

Den största andelen besökare till tandvården fanns i åldersgruppen 65-69 år. År 2019 var det istället gruppen 75-79 som var störst andel. Samtidigt som dessa grupper är väl representerade så är de samtidigt en grupp som har begränsad inkomst.